Veiligheid

DE VEILIGHEID VAN MENS, OMGEVING EN PROCESSEN STAAT BIJ AQ-PROJECTS ALTIJD VOOROP. WIJ KUNNEN DIT ONDERSCHRIJVEN MET EEN UITSTEKENDE ‘SAFETY TRACK RECORD’.

Ons uitgangspunt is ‘NUL ONGEVALLEN’ en we gaan ervan uit dat ieder incident voorkomen kan worden. Hiervoor is een bepaalde veiligheidscultuur en mindset binnen de organisatie nodig die door alle werknemers uitgedragen wordt. Het management van AQ-Projects heeft hierin uiteraard een voorbeeldfunctie en zet zich actief in (door onder andere regelmatige veiligheidsinspecties en directie toolboxen) het veiligheidsbewustzijn van de vaste en tijdelijke krachten te blijven ontwikkelen. We luisteren naar onze mensen en kijken goed naar de specifieke risico’s van ons werk, de veiligheidsverbetervoorstellen van de werkvloer vormen dan ook een onderdeel van ons veiligheidsbeleid.

In 2018 viert AQ-PROJECTS 6 jaar werken zonder ongeval met verzuim’. Een prestatie waar wij trots op zijn en die wij hebben bereikt door onze mensen voortdurend te blijven trainen in veilige werktechnieken en in het herkennen van risico’s op hun werkplek en de werkomgeving om hen heen. Het is een gezamenlijke inspanningsverplichting hier iedereen bij te helpen om het werk zo veilig mogelijk uit te voeren. Uiteraard spant AQ-Projects zich als projectorganisatie ook maximaal in alle werkzaamheden binnen het veiligheidsbeleid en de veiligheidsregels van haar opdrachtgevers uit te voeren. We opereren in een werkomgeving met veel risico’s, we willen daarom maar één ding - dat alle collega’s na het werk weer gezond en wel naar huis gaan.

 

Omhoog