Kwaliteit

AQ-Projects staat bekend om de kwaliteit van haar werk. Wij vinden dit niet meer dan normaal, want naast veiligheid draait in onze branche alles om de kwaliteit. Onze ambitie is om op alle niveaus volledige focus te houden op de kwaliteit van ons werk en te streven naar continue verbetering. Daarbij maken we vooraf degelijke risicobeoordelingen en kijken we goed naar alle aspecten van het uit te voeren werk.

Middels een vlakke organisatie en een adequate overlegstructuur zorgen we ervoor dat we op alle niveaus en op alle momenten optimale sturing geven. Dit zorgt ervoor dat we met elkaar in staat zijn om het werk binnen budget en volgens planning over te dragen aan de opdrachtgever.

Vanzelfsprekend maken we gebruik van een handboek om een goede interne implementatie van onze zorgsystemen te borgen. Middels procedures en werkinstructies waarborgt het AQ-Projects handboek onder meer dat projectdocumentatie, traceerbaarheid, interne audits en audits van leveranciers en onderaannemers systematisch worden uitgevoerd en dat hieromtrent duidelijk wordt gecommuniceerd.

Ons team van gemotiveerde QA/QC specialisten toetsen en waarborgen continue de laskwaliteit van AQ-Projects en staan samen met de vakbekwame medewerkers op de werkvloer garant voor de volledige traceerbaarheid van ons werk. QA/QC zorgt ervoor dat iedere belanghebbende bekend is met de eisen die gesteld worden vanuit wet- en regelgeving, normen en de eisen vanuit de opdrachtgevers. Onze lassers zijn voor de meest gangbare normen en lasprocessen gekwalificeerd en zijn daardoor zeer breed inzetbaar.

Uiteraard is AQ-Projects zowel ISO 9001 en ook VCA gecertificeerd.

Omhoog